onsdag 29 september 2010

Diskriminerad?

Företaget jag jobbar på vill få reda på hur vi anställda upplever vår arbetsplats. Därför har de bestämt att alla anställda skulle svara på en webb-enkät med div frågor (anonymt förstås). Svaren gavs med poäng i en femgradig skala där där 1 var "Nej, aboslut inte", 3 var "någorlunda" och 5 var "Ja absolut"

Det var frågor som "trivs du på din arbetsplats?", "har du förtroende för dina kollegor?" , etc. Ganska lätta frågor med andra ord. Men det var en fråga jag helt fastnade på:

Är ni fria från diskriminering på jobbet (avseende kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder och ålder)?

Hur tusan ska jag veta det? Det är klart, vore det uppenbart är det väl en sak, men såpass långt har vi kommit i civilisationen på mitt jobb att vi utåt jobbar efter grundregeln "alla lika".

Men jag är en helsvensk heterosexuell vit man i 35-års åldern, ateist och vid god hälsa och fysik. Jag tillhör gupp människor som i stort sett aldrig blir diskriminerade.( Och skulle jag bli det kallas det kvotering).

Så hur ska jag med mina "förutsättningar" ha den minsta aning om ifall det förekommer någon form av diskriminering? Jag lär ju knappast bli drabbad så varför skulle jag ens tänkta i de banorna?

Jag har ju aldrig anledning att tro att jag fått mindre i lön än mina kollegor pga mitt kön eller sexuella läggning. På det viset lever jag i en perfekt tra-la-la-la-la värld. Jag kliade mig i huvudet och övervägde svaret. Till slut kryssade jag i extrarutan vid sidan om:
"Vet ej"
Det var det ärligaste jag kunde komma på.

2 kommentarer: